Chẩn đoán doanh nghiệp
   
Doanh nghiệp có thể đang mang bệnh hoặc tiềm ẩn mầm bệnh, nhưng nhiều nhà Quản trị vì công việc hàng ngày bận rộn nên chưa nhận ra, hoặc có nhận ra nhưng không thể định lượng chính xác và phải gác lại để tính sau, với tâm trạng bất an vẫn canh cánh trong lòng …
Hãy khám tổng quát cho Doanh nghiệp của bạn với Mô hình Radar CleverMind.
Ví dụ: Mô hình Radar của một Doanh nghiệp (Biểu đồ màu cam)
Mô hình này sẽ thể hiện tình trạng sức khỏe tổng quát của Doanh nghiệp trên 8 “phân khoa” chính :
1 - Chiến lược, công tác lập kế hoạch
2 - Marketing, thiết kế sản phẩm/ dịch vụ
3 - Sản xuất, công nghệ, cung ứng
4 - Phân phối, bán hàng
5 - Sáng tạo, R&D, Cải tiến, khả năng ứng biến
6 - Hệ thống quản trị, văn hóa doanh nghiệp
7 - Nhân lực, đào tạo
8 - Tài chính, kế toán
   
Mô hình sẽ giúp Doanh nghiệp thấy rõ thực trạng của mình một cách trực quan, giúp hướng dẫn và tạo động lực cải thiện tình hình để nâng cao “thể trạng”, tăng sức cạnh tranh và phát triển bền vững.
Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp lý giải thực trạng ấy dưới ánh sáng của văn hóa Phương Đông từ ngàn xưa, nhằm bổ sung những góc nhìn đa chiều, đa văn hóa…
CleverMind cũng có thể hỗ trợ các cơ quan quản lý vĩ mô, hiệp hội ngành nghề, tổ chức tài trợ,… chẩn đoán những doanh nghiệp cần quan tâm.
   
   
    1. Xây dựng hệ thống Quản trị doanh nghiệp
  7. Lập dự án và Quản lý dự án đầu tư;
    2. Xây dựng hệ thống Kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp;   8. Cổ phần hóa, M & A;
    3. Cải tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;   9. Chẩn đoán doanh nghiệp;
    4. Thiết lập Hệ thống nhận diện thương hiệu, xây dựng chiến lược thương hiệu;   10. Chương trình kích thích bán hàng.
    5. Phát triển hoạt động Marketing và bán hàng;   11. Dịch vụ Hỗ trợ Khởi nghiệp
    6. Thiết lập Hệ thống phân phối và bán lẻ;   12. Tái cấu trúc Doanh nghiệp