Thiết lập Hệ thống Nhận diện thương hiệu, xây dựng Chiến lược thương hiệu
     
     
Một Hệ thống Nhận diện thương hiệu đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, và ấn tượng là một tài sản vô giá của doanh nghiệp, gắn liền với doanh nghiệp như gương mặt và phong cách của một con người.
Doanh nghiệp đã có tên tuổi, logo, slogan, website, brochure, nhưng chưa có quy định để thể hiện thống nhất và đồng bộ?
Bảng hiệu, đồng phục, bảng tên, danh thiếp, các thiết kế văn phòng, cửa hàng,… chưa toát lên cái “hồn” có thể cảm nhận ngay của thương hiệu?
Văn phòng phẩm, các vật phẩm/ ấn phẩm trong giao tiếp nội bộ và bên ngoài chưa được chuẩn hóa theo tinh thần thống nhất của thương hiệu?
Còn lúng túng khi thể hiện thương hiệu trong những sự kiện do công ty tổ chức hoặc công ty tham gia với bên ngoài? …
Đó là những biểu hiện của một Hệ thống Nhận diện thương hiệu chưa đầy đủ, thống nhất, hoặc đồng bộ. Cần phải chỉnh đốn.
Sau khi đã có nền tảng là Hệ thống Nhận diện thương hiệu, thì doanh nghiệp cần phải phát triển một Chiến lược Thương hiệu để định hướng phát triển thương hiệu trong lâu dài.
Thường thì các công ty lớn nước ngoài mới quan tâm đến điều này, nhưng theo quan điểm CleverMind thì đã đến lúc các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp Việt Nam cũng phải quan tâm đến Chiến lược thương hiệu để có thể vươn xa trong thời hội nhập.
 
 
     
             
   
   
    1. Xây dựng hệ thống Quản trị doanh nghiệp
  7. Lập dự án và Quản lý dự án đầu tư;
    2. Xây dựng hệ thống Kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp;   8. Cổ phần hóa, M & A;
    3. Cải tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;   9. Chẩn đoán doanh nghiệp;
    4. Thiết lập Hệ thống nhận diện thương hiệu, xây dựng chiến lược thương hiệu;   10. Chương trình kích thích bán hàng.
    5. Phát triển hoạt động Marketing và bán hàng;   11. Dịch vụ Hỗ trợ Khởi nghiệp
    6. Thiết lập Hệ thống phân phối và bán lẻ;   12. Tái cấu trúc Doanh nghiệp