Cải tiến - nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
     
  Các hoạt động tạo sản phẩm/ dịch vụ, vì nhiều lý do, thường để phát sinh rất nhiều lãng phí, làm giảm hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời tạo ra một môi trường làm việc không tốt trong doanh nghiệp.
Hoạt động trong doanh nghiệp là để tạo ra giá trị gia tăng. Những hoạt động không tạo ra giá trị gia tăng là lãng phí, cần phải cải tiến để giảm thiểu hoặc triệt tiêu.
     
Các lãng phí phổ biến nhất là:


Tìm kiếm: Bố trí, sắp xếp vật dụng/ thông tin thiếu khoa học, quy định chưa rõ ràng hoặc chưa được tuân thủ tốt gây ra lãng phí thời gian tìm kiếm mỗi khi cần đến. Nhiều người trong chúng ta rất ngạc nhiên nếu biết rằng trung bình một công nhân viên Việt Nam bỏ ra 1giờ/ ngày cho việc tìm kiếm! Nhưng ở nhiều doanh nghiệp, việc tìm kiếm phổ biến đến mức được coi như một phần tất yếu của công việc!

Di chuyển: Sự di chuyển không cần thiết của vật dụng và con người, các động tác thừa,… làm giảm hiệu quả rất nhiều nhưng do thói quen nên thường được mọi người mặc nhiên chấp nhận.
Chờ đợi: Do lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch, cân đối các công đoạn chưa hợp lý dẫn đến sự chờ đợi của nhiều người.
Sửa sai: Quản trị chất lượng chưa tốt, quy trình, thông tin chưa hợp lý phát sinh nhiều sản phẩm/ dịch vụ không phù hợp, phải sửa chữa hao tốn thời gian, công sức và tiền bạc,… Ngoài ra việc sửa sai rất dễ chán, tạo ra tâm lý tiêu cực uể oải.
Chuyện gẫu: Các phương tiện truyền thông hiện đại như Internet (chat, email,…), điện thoại, điện thoại di động tạo điều kiện thuận lợi cho những người thích chuyện gẫu dông dài. Ngoài ra, sự chờ đợi, tìm kiếm, sửa sai cũng tạo điều kiện để mọi người phải trao đổi nhiều hơn mức cần thiết.
     
Làm cách nào để dẹp bỏ các lãng phí trên? CleverMind có thể cung cấp các giải pháp hiệu quả và dễ áp dụng cho các doanh nghiệp.
 
 
   
   
    1. Xây dựng hệ thống Quản trị doanh nghiệp
  7. Lập dự án và Quản lý dự án đầu tư;
    2. Xây dựng hệ thống Kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp;   8. Cổ phần hóa, M & A;
    3. Cải tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;   9. Chẩn đoán doanh nghiệp;
    4. Thiết lập Hệ thống nhận diện thương hiệu, xây dựng chiến lược thương hiệu;   10. Chương trình kích thích bán hàng.
    5. Phát triển hoạt động Marketing và bán hàng;   11. Dịch vụ Hỗ trợ Khởi nghiệp
    6. Thiết lập Hệ thống phân phối và bán lẻ;   12. Tái cấu trúc Doanh nghiệp