Thiết lập Hệ thống phân phối và bán lẻ
     
Hệ thống phân phối và bán lẻ đảm trách đầu ra cho sản phẩm của doanh nghiệp, đảm bảo sự thông suốt của hoạt động kinh doanh, đảm bảo tính chủ động trong kinh doanh và chứng minh sự hoàn thành nhiệm vụ của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng.
Việc xây dựng Hệ thống phân phối và bán lẻ chưa bao giờ là điểm mạnh của đa số doanh nghiệp Việt Nam so với thế giới.

CleverMind có thể hỗ trợ Quý vị: Lập phương án thiết lập hệ thống; tuyển dụng, đào tạo nhân lực; dịch vụ quản lý hệ thống phân phối, chuỗi cửa hàng ,…
Quý công ty có thể chọn lựa một trong số các cấp độ cung cấp dịch vụ này từ CleverMind:


Cấp 1 - Lập phương án thiết lập hệ thống:
CleverMind sẽ lập và trình bày phương án cho doanh nghiệp thấu hiểu để doanh nghiệp tự thực hiện phương án đó.


 

Cấp 2 - Lập phương án thiết lập hệ thống; thiết lập hệ thống, tuyển dụng, đào tạo nhân lực cho hệ thống theo phương án đã thống nhất.
Ở cấp độ này, doanh nghiệp sẽ có sẵn hệ thống và đội ngũ nhân lực phù hợp theo phương án.


 Cấp 3 - Lập phương án thiết lập hệ thống; tuyển dụng, đào tạo nhân lực, dịch vụ quản lý hệ thống.
Cấp này cao hơn cấp độ 2 ở chỗ doanh nghiệp không cần quản lý hệ thống mà chỉ cần trả phí quản lý để CleverMind quản lý thay.
 
   

     
   
    1. Xây dựng hệ thống Quản trị doanh nghiệp
  7. Lập dự án và Quản lý dự án đầu tư;
    2. Xây dựng hệ thống Kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp;   8. Cổ phần hóa, M & A;
    3. Cải tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;   9. Chẩn đoán doanh nghiệp;
    4. Thiết lập Hệ thống nhận diện thương hiệu, xây dựng chiến lược thương hiệu;   10. Chương trình kích thích bán hàng.
    5. Phát triển hoạt động Marketing và bán hàng;   11. Dịch vụ Hỗ trợ Khởi nghiệp
    6. Thiết lập Hệ thống phân phối và bán lẻ;   12. Tái cấu trúc Doanh nghiệp