Lập dự án và Quản lý dự án đầu tư
     
Việc nghiên cứu thị trường, tìm hiểu về pháp lý, địa điểm,… phù hợp với ý muốn và yêu cầu của Nhà đầu tư, sau đó thể hiện tất cả trên giấy - công tác viết dự án - tốn khá nhiều thời gian và công sức. CleverMind có thể hỗ trợ các công việc đó để nhà đầu tư an tâm dồn công sức vào công việc chính.
Và hơn nữa, chúng tôi có thể tư vấn quản lý thực hiện dự án.
Đối với các dự án bất động sản/ xây dựng, CleverMind có thể hỗ trợ các thủ tục hành chính, công tác quy hoạch, thiết kế, chọn thầu, giám sát, quản lý khai thác tài sản…
Đối với các dự án sản xuất, ngoài việc xin giấy phép, CleverMind có thể hỗ trợ việc thiết kế, xây dựng nhà máy, nhập thiết bị, tuyển dụng và đào tạo nhân lực, thiết lập hệ thống quản trị, …  
Đối với các dự án thương mại/ dịch vụ, CleverMind cũng có thể cung ứng các dịch vụ trọn gói cho các nhà đầu tư.
Ngoài ra, CleverMind có thể hỗ trợ hướng dẫn các giao dịch với các Ngân hàng và tổ chức tài chính để tài trợ cho các dự án khả thi.
Chúng tôi cũng có chế độ ưu đãi đặc biệt đối với các dự án phục vụ an sinh xã hội, giáo dục, y tế, và môi trường.
     
     
   
    1. Xây dựng hệ thống Quản trị doanh nghiệp
  7. Lập dự án và Quản lý dự án đầu tư;
    2. Xây dựng hệ thống Kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp;   8. Cổ phần hóa, M & A;
    3. Cải tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;   9. Chẩn đoán doanh nghiệp;
    4. Thiết lập Hệ thống nhận diện thương hiệu, xây dựng chiến lược thương hiệu;   10. Chương trình kích thích bán hàng.
    5. Phát triển hoạt động Marketing và bán hàng;   11. Dịch vụ Hỗ trợ Khởi nghiệp
    6. Thiết lập Hệ thống phân phối và bán lẻ;   12. Tái cấu trúc Doanh nghiệp