Cổ phần hóa, M&A
Cổ phần hóa là một xu thế mạnh mẽ không chỉ ở khối doanh nghiệp nhà nước mà còn đối với khối tư nhân và doanh nghiệp nước ngoài, kể cả tiến tới niêm yết hay chưa niêm yết.
CleverMind, với các đối tác chuyên nghiệp như Mirae Asset, Dong A Securities, FPT Securities,… có thể hỗ trợ trọn gói cho các doanh nghiệp muốn cổ phần hóa, hoặc mua lại hay sáp nhập doanh nghiệp (M&A).
Chúng tôi cũng có thể giúp chẩn đoán đánh giá doanh nghiệp, tái cấu trúc trước hoặc sau cổ phần hóa để gia tăng giá trị của doanh nghiệp và thiết lập hệ thống quản trị phù hợp với tình hình mới của doanh nghiệp.
     
   
   
    1. Xây dựng hệ thống Quản trị doanh nghiệp
  7. Lập dự án và Quản lý dự án đầu tư;
    2. Xây dựng hệ thống Kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp;   8. Cổ phần hóa, M & A;
    3. Cải tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;   9. Chẩn đoán doanh nghiệp;
    4. Thiết lập Hệ thống nhận diện thương hiệu, xây dựng chiến lược thương hiệu;   10. Chương trình kích thích bán hàng.
    5. Phát triển hoạt động Marketing và bán hàng;   11. Dịch vụ Hỗ trợ Khởi nghiệp
    6. Thiết lập Hệ thống phân phối và bán lẻ;   12. Tái cấu trúc Doanh nghiệp