Hợp đồng hosting cho CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ MINH TRÍ hết hạn vào 25-Thg9-2018. Hãy liên hệ myc.vyp@gmail.com để biết thêm chi tiết.